Förbättra prestation och välbefinnande på din ridskola med Strong Rider

På Strong Rider förstår vi de utmaningar ridskolor står inför i dagens samhälle. Med ökad förekomst av skador hos hästar så som återkommande hältor, senskador, större slitage samt svårigheten att hitta lämpliga ridskolehästar är det dags att se hur ryttaren kan förbättras för att öka välfärden för hästen. För att göra det behöver vi börja med ridlärarna och utbilda dem i hur ryttarens anatomi/fysiologi fungerar för att kunna hjälpa eleven till bättre ridning som även är mer skonsam och gynnsam för hästen.

Varför Strong Rider?

  • Minskade skador: Vi adresserar den växande trenden av skador relaterade till slitage och senskador genom att utrusta ryttare med bättre kunskap och verktyg.
  • Förståelse för anatomi: Våra program utbildar ridlärare i ryttarens anatomi för att skapa en djupare förståelse och förbättrad kommunikation.
  • Enade i lärandet: Vi skapar ett gemensamt språk mellan lärare och elever, vilket ökar effektiviteten i träningen och bidrar till en mer harmonisk ridskola.

Baspaket:

Till hösten kommer vi erbjuda ridskolor vårt lyckade koncept ÅRSHJULET.

Mer info kommer!

Engagera Din ridskola i framtiden för ridsporten Strong Rider är mer än bara en tjänst; det är en investering i hästarnas hälsa och ryttarnas framsteg. Kontakta oss idag för att upptäcka hur vi kan stärka din ridskola.

Pris: Kontakta oss!