Q&A – avsutten träning

Vad är skillnaden mellan ”vanlig” träning och Strong Rider-systemet?

Svar: Strong Rider-systemet är en träningsmetod som är framtagen specifikt för alla typer av ryttare. Systemet utbildar ryttaren i vilka muskler du som ryttare behöver kunna kontrollera för att optimera din ridning och din prestation. Träningen lär ryttaren att komma åt sina obalanser och svagheter samt stärker uppmärksamheten i den egna kroppen och dess förmåga på hästryggen.

 1. Finns det bevis på att det fungerar?

Svar: Träningen och systemet fungerar då ryttaren blir mer medveten om sin kropp och vad kroppen gör under ridningen. Känsligheten i ex bålstabiliteten ökar och ger ryttaren en bättre balans och förståelse för hästens rörelser. Ryttaren stör därmed inte hästen eller jobbar emot ryttaren utan får en bättre följsamhet i sin ridning och kan istället hjälpa hästen när den behöver stöd av sin ryttare. ”Den farande ryggsäcken ska vara stilla”.

 1. Hur lång tid tar det innan jag märker resultat?

Svar: Det går ganska fort att se och känna små resultat, ca en månad från det att du påbörjar träningen i Strong Rider-systemet. För en proffsryttare med lång bakgrund som ryttare tar det ca ett år att göra en stor förändring. Tanken med träningen är att etablera ett nytt "tänk" hos ryttaren, där den egna fysiska träningen är lika viktig som hästens träning och utbildning.

 1. Kan jag träna fel?

Svar: Ja, genom att premiera "fel" muskler, dvs de muskler du som ryttare helst ska undvika. Då blir resultatet en ökad felaktig obalans, vilket stör hästens kraft och prestation.

 1. Vad gör jag om jag har en funktionsnedsättning/är skadad?

Svar: Systemet fungerar i huvudsak även för ryttare med olika typer av funktionsnedsättningar men beror naturligtvis på hur allvarlig funktionsnedsättningen är. Ryttaren tränar med samma "tänk" med skillnaden att tränaren behöver vara mer kreativ och anpassa träningen för att komma åt just de muskelgrupper som den idrottande behöver utifrån sin funktionsnedsättning.

 1. Vem kan använda appen?

Svar: Alla som rider!

 1. Riktar sig träningskonceptet till alla åldrar?

Svar: Ja! Strong Rider riktar sig till alla som kan rida oavsett ålder eller nivå i ridningen. Vårt system fungerar både för barn och vuxna och är unikt då alla kan träna tillsammans. Vi vill att ryttare i alla åldrar ska träna avsuttet för en god balans och förstå hästen på ett bättre sätt.

 1. Vilken nivå behöver jag vara på för att träningen ska komma till nytta?

Svar: Strong Rider-systemet passar lika bra för en nybörjare som för en elitryttare. Det är samma verktyg men den tekniska delen är mer påtaglig för en ryttare på elitnivå.

 1. Måste jag ha tillgång till ett gym?

Svar: Beroende på vilken nivå du som ryttare hamnar på när du gör vårt inledande fystest, kan du komma att behöva tillgång till ett gym. Fystestet hjälper oss att placera dig på rätt nivå för din träning. I våra nivåer "Start Up" och "Active" kan du utföra övningarna utan tillgång till ett gym. På nivån "Performance" behöver du tillgång till ett gym för att kunna utföra flertalet av övningarna som ligger som grund i upplägget.

 1. Hur ofta måste jag träna för att det ska ge resultat?

Svar: Precis som med all träning krävs det kontinuitet, vi rekommenderar därför att du utför träningen tre gånger per vecka för att uppnå nya resultat. Två gånger per vecka håller ryttaren på samma nivå/platå. Vi förespråkar dock en liten mängd träning dagligen utöver det upplägg ryttaren har tilldelats.

 1. Varför är styrketräning/avsutten träning bra för ryttare?

Svar:

* Skaderisken och risken att falla av hästen minskar då ryttarens balans förbättras.

* Den avsuttna träningen leder till att ryttaren interagerar bättre med hästen, får en hållbar ridning som i sin tur ger en hållbar häst.

* För ökad prestation.

 1. Vem kontaktar jag om jag har frågor kring innehållet?

Svar: linda@strongrider.se

 1. Om jag inte gillar att träna på gymmet, hur kan jag då bli bättre?

Svar: Systemet är utformat så att ryttaren kan träna var helst det passar, du behöver därför inte nödvändigtvis vara på ett gym. För att bli en bättre ryttare är det viktigaste att träna avsuttet regelbundet. Det finns tyvärr inga genvägar. Systemet innehåller flertalet övningar av balans- och smidighets karaktär för att upplägget ska passa alla åldrar.

 1. Spelar det någon roll vilken disciplin jag rider?

Svar: Nej.

 1. Måste jag vara ryttare för att använda appen?

Svar: Nej, alla som vill förbättra sin balans, smidighet, koordination och styrka kan använda sig av appen.