Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY (PERSONUPPGIFTSPOLICY) FÖR:

STRONG RIDER TECH AB

Strong Rider Tech AB (nedan "Strong Rider" eller "vi") värnar om din personliga integritet och att skydda de personuppgifter som vi behandlar med anledning av vårt tillhandahållande av Tjänsten (såsom denna beskrivs i våra användarvillkor).

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, exempelvis:

 • Kontaktuppgifter, inklusive namn, e-post.
 • Inloggnings- och kontoinformation, inklusive eventuella användarnamn, lösenord och unika användaridentiteter.
 • Personliga uppgifter inklusive kön, hemstad, födelsedatum.
 • Betalnings- eller kreditkortsinformation.
 • Information om fysiska egenskaper, allmän hälsa och skadehistorik.
 • Tekniska data, vilket kan inkludera URL genom vilken du får åtkomst till Tjänsten, din IP-adress, unikt enhets-ID (UID), typ av enhet, information om nätverks- och datorprestanda, typ av webbläsare och/eller annan mjukvara, språk och information om identifiering och operativsystem.

När du hanterar betalningar inom ramen för Tjänsten:

 • Betalningar för Tjänsten sker genom s.k. in-app purchases i Apple Appstore och Google Play. Det är deras betalleverantörer som hanterar betalningar i enlighet med  var tid gällande villkor. Vi kommer att behandla uppgifter om betalningarna såsom tidpunkter, användaridentitet, belopp, och betalningshistorik.

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att:

Vi hanterar dina personuppgifter i syfte att uppfylla avtalet med dig, vilket innefattar följande deländamål:

 • Kunna tillhandahålla funktionerna i Tjänsten.
 • Analysera och använda träningsinformation för att rekommendera och följa upp träning och träningsresultat.
 • Kunna underrätta dig om särskilda aktiviteter eller händelser i Tjänsten (notifieringar).
 • Säkerställa den tekniska funktionaliteten hos Tjänsten och för att förhindra användning av Tjänsten i strid med användarvillkoren.
 • Kunna kontakta dig när behov finns, och att meddela om viktiga ändringar i Tjänsten.
 • Administrera betalningar inom ramen för Tjänsten.

Vi hanterar dina personuppgifter i syfte att tillgodose vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra tjänster och hålla dig uppdaterad om våra produkter och tjänster, vilket innefattar följande deländamål:

 • Kunna informera om våra produkter och tjänster.
 • Kunna informera om event.
 • Kunna skicka ut nyhetsbrev.

Vi hanterar dina personuppgifter i syfte att tillgodose vårt berättigade intresse av att utveckla våra produkter och tjänster, vilket innefattar vilket innefattar följande deländamål:

 • Se och förstå hur vår Tjänst används, om det finns problem eller förbättringspotential i Tjänsten, om tjänstens prestanda är tillräckliga o.s.v.
 • Arbeta förebyggande med IT-säkerhet och skydd av personuppgifter t.ex. genom analys av kommunikation och användning i syfte att kunna identifiera misstänkta intrångsförsök eller liknande.
 • Arbeta med skadeprevention avseende de övningar och aktiviteter som erbjuds eller beskrivs/ges instruktioner till i Tjänsten.
 • Arbeta med analys och uppföljning av hälsa och resultat utifrån de övningar och aktiviteter som erbjuds eller beskrivs/ges instruktioner till i Tjänsten, i syfte att löpande kunna förbättra och förändra övningar, instruktioner och annan information i Tjänsten.
 • Kunna dela in användare av Tjänsten i olika målgrupper och nivåer beroende på faktorer som ålder, hälsa, skadehistorik, träningserfarenhet med mera.
 • Skapa beslutsunderlag för vidareutveckling, anpassningar, erbjudanden m.m. utifrån statistik om exempelvis geografi (var våra målgrupper/användare finns).
 • Kunna sätta och anpassa priser/kostnader för Tjänsten.
 • För allmänna forsknings- och analysändamål.

Dina uppgifter kommer att sparas: 

Vi sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen, om inte uppgifterna måste eller får sparas längre enligt lag.

Vi anonymiserar personuppgifter efter en tid (exempelvis om Tjänsten inte används under längre tid), eller du säger upp Tjänsten. Vi kommer även fortsättningsvis att spara information om t.ex. utfall av träning, men den kommer då inte längre att kunna härledas till dig då den är helt anonym. Anledningen till att informationen sparas är för att kunna vidareutveckla Tjänsten och för att kunna förebygga skador.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med:  

Vi överför dina personuppgifter till leverantörer som tillhandahåller tjänster till oss relaterade till utvecklingen av Tjänsten. Leverantörerna har endast rätt att behandla dina personuppgifter för vår räkning i samband med att de utför tjänster eller arbeten till oss. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Skulle vi vara skyldiga enligt lag att lämna ut dina personuppgifter enligt lag kan vi komma att göra det.

Vi kan också överföra personuppgifter som vi har om dig om vi säljer eller överlåter hela eller en del av vår verksamhet eller våra tillgångar (inklusive i händelse av omorganisation, avknoppning av bolag, upplösning eller likvidation).

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU om inget annat anges. 

Personuppgiftsansvarig är:

Strong Rider Tech AB

Narvavägen 24

115 22 Stockholm

Orgnr: 559161-0984

Du har rätt att kontakta oss om du vill begära ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på:

Mail: info@strongrider.se

Tel: 070-73 44 193

Ändringar

Om innehållet i denna integritetspolicy ändras kommer sådan information att meddelas på www.strongrider.se eller via e-post till användaren om det är av större betydelse.

Kontakta tillsynsmyndigheten:

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Se vidare https://www.imy.se eller kontakta IMY på telefon 08 – 657 61 00.

Cookies och spårning:

Vi använder oss av analysverktyg som Google Analytics för att följa hur vår webbplats används, exempelvis hur webbplatsen eller enskilda sidor hittats via Google och vilka sidor besökarna läser. Google Analytics använder kakor och ger oss tillgång till anonym information i form av statistik, t.ex. antal besökare, tidpunkter och vilken geografisk region besökaren finns i.

På sidor där vi exempelvis länkat in funktioner eller information från tjänster för sociala media såsom Facebook, Instagram m.fl. kan dessa tjänster komma att placera cookies på din enhet.