Hästvälfärd

Enligt Svenska Ridsportförbundet ska hästens välfärd alltid sättas främst i allt vi gör inom vår sport. Kunskapen om god, säker och hållbar hästhållning ska genomsyra ridsporten.

Vårt gemensamma ansvar är att behandla våra hästar med respekt och alltid vara lyhörda för deras absolut bästa. Vi får aldrig sluta ifrågasätta vad vi gör med våra hästar, hur vi gör det och varför.

Men vad är hästvälfärd?

Hästvälfärd är hästens upplevelse av sin omgivning och det vi utsätter den för. Hästvälfärden mäts med en modell som kallas ”de fem domänerna”. De utgör utfodring, fysisk miljö, hälsa, beteende och mental hälsa.

De fyra första områdena ger hästen positiva eller negativa upplevelser som sedan i sin tur bidrar till det femte området, den mentala hälsan.

Inom hälsodomänen är det centralt för hästens välfärd att den hålls fri från skador och sjukdomar. Det är även inom hälsodomänen som vi hittar kopplingen till hästens träningsupplägg och ryttarens kunskap och inverkan.

Det är viktigt med rutiner som daglig tillsyn, regelbunden hovvård, smittskydd, hygien och förebyggande veterinärvård. Det är även viktigt att komma ihåg att du som ryttare påverkar din häst väldigt mycket. Se till att ha väl anpassad utrustning och att kritiskt granska ditt träningsupplägg och dig själv som ryttare. Allt för att förebygga hälsoproblem hos hästen.

Hälta hos häst är den vanligaste anledningen till att hästägare söker veterinär. Som hästägare är man angelägen om att veta vad man ska göra för att undvika hälta. Tyvärr finns det inte ett enkelt svar på frågan eftersom det handlar om flera kombinerade faktorer. En grundregel är att hästen ska ha en god hälsa och fysik. Därtill är individanpassning, utrustning, rätt häst för uppgiften, variation av träning och underlag samt ryttaren kunskap och inverkan mycket viktiga faktorer.

Strong Rider ansluter sig till Svenska Ridsportförbundets portalbeskrivning;

  • att hästens välfärd alltid sättas främst i allt vi gör inom vår sport,
  • att kunskapen om god, säker och hållbar hästhållning ska genomsyra ridsporten och
  • att vi aldrig får sluta ifrågasätta vad vi gör med våra hästar, hur vi gör det och varför.

Strong Rider erbjuder ett system där du som ryttare genom att träna dig själv, lär dig att inverka på din häst på ett mer hästvänligt och hållbart sätt.